Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport - โรงแรมสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ & ครอบครัว - The New Horizon of Samutprakarn Art & Photo Exhibition

The New Horizon of Samutprakarn Art & Photo Exhibition

นิทรรศการ The New Horizon มุมมองใหม่สมุทรปราการ
วันที่ 9 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2563

วัตถุประสงค์: เพื่อนำเสนอเรื่องราวความประทับใจในจังหวัดสมุทรปราการ ความงดงามของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ๆ สะท้อนภาพลักษณ์ความรู้สึก ของจังหวัดสมุทรปราการผ่านผลงานภาพถ่ายแนวสร้างสรรค์และภาพจิตรกรรมจากศิลปินสุวรรณภูมิ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีในจังหวัดสมุทรปราการ รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานในครั้งนี้จะนำไปมอบให้กับโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านการเกษตร สนองพระราชดำริ สร้างคนดี มีวิชาชีพ กลับคืนสู่สังคม
Exhibition Bangkok Airport Hotel

  • the-new-horizon-of-samutprakarn-art-photo-exhibition
สำรองห้องพัก
สำรองห้องพัก
close