Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport - โรงแรมสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ & ครอบครัว - Soap For Hope

Soap For Hope

Soap For Hope

โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ตเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการ Soap for Hope โครงการที่รวบรวมสบู่เหลือใช้และนำมาผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อและอัดแข็งเพื่อผลิตเป็นสบู่ก้อนใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากนั้นนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กและคนในชุมชนใช้ชำระล้างทำความสะอาดเพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งนำไปจัดจำหน่ายเพื่อก่อให้เกิดรายได้

โดยโรงแรมของเราได้ทำการรวบรวมสบู่เหลือใช้ที่หลายท่านมองว่าไม่มีประโยช์แล้วนำไปส่งมอบให้กับ Diversey ผู้ที่ดูแลโครงการ Soap for Hope สบู่เหล่านั้นจะถูกนำไปส่งต่อให้กับคณะภคินีศรีชุมพาบาลแห่งประเทศไทยมูลนิธิที่มีความเมตตาและคอยช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ทุกข์ทรมานกับปัญหาต่างๆในสังคมให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีความสุขและมีความปลอดภัยโดยคณะฯเปิดโอกาสให้เด็กๆในการดูแลและคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการการผลิตสบู่ก้อนใหม่โดยจะเพิ่มสีสันความสวยงามและกลิ่นหอมให้มีความพิเศษและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสบู่ก้อนที่ผ่านการแปรสภาพเรียบร้อยแล้วนั้นจะถูกนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนและประชาชนที่ขาดแคลนเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด
ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดการล้างมือและการทำความสะอาดร่างกายถือเป็นส่วนสำคัญเล็กๆที่ช่วยให้เราอยู่ห่างไกลจากเชื้อโรคและมีสุขภาพที่ดี

  • soap-for-hope
สำรองห้องพัก
สำรองห้องพัก
close